Waar staan wij voor?

Particulierezorg.nl heeft een duidelijke en ambitieuze missie!

Op vernieuwende wijze betaalbare zorg vanaf € 4,50!

Particulierezorg.nl is een nieuw zorgconcept met een vriendelijk en opgewekt gezicht richting de zorgklant en naaste familie/vrienden. Een digitaal platvorm waar men op een eenvoudige en snelle manier kwalitatieve en zeer betaalbare zorg (zelfs op afstand) kan regelen. 

Voor € 4,50 per uur kan men al een Gezelligheidsmoment geven aan hun naaste dierbare(n). Particulierezorg.nl is meer dan een digitaal platform alleen, want de zorgcoach is het lokale menselijk gezicht die bij de mensen thuis aan de keukentafel de benodigde zorg inventariseert en gewoon weg regelt. Ook kan de zorgcoach altijd helpen met het aanvragen van mogelijke vergoedingen. Van hulpmiddelen in huis, PGB, AWBZ en vergoedingen van de gemeente zoals de WMO. 

Naast Gezelligheidsmoment voor € 4,50 per uur kent Particulierezorg.nl ook nog andere zorgdiensten zoals Thuishulp voor € 10,-- per uur, Persoonlijke Verzorging vanaf € 15,00 per uur en Verpleging vanaf € 22,50 per uur. Verder zijn er ook lokale diensten beschikbaar van pedicure, een oog- en oorspecialist, een dementie verpleegkundige, 24-uur zorg, etc.etc. tot een kapster aan huis toe.

Als familielid of zorgvriend (mantelzorger) krijgt men toegang tot het digitale zorgaccount van hun dierbare. Hier kunnen ze makkelijk op afstand in contact komen met de zorgverleners rondom hun dierbare en eventueel bijsturen via de zorgcoach waar nodig. Ook zullen de zorgverleners dagelijks het familielid of zorgvriend (mantelzorger) via dit unieke systeem op de hoogte houden middels leuke berichtjes en foto's rondom hun dierbare. Zorg hoeft niet altijd slecht nieuws te zijn!

Particulierezorg.nl biedt ook bedrijven de unieke mogelijkheid om ouderen te helpen met vereenzaming tegen te gaan. Als bedrijf zijnde, klein of groot, kan men zorgsponsor worden door gezelligheidsmoment uren te schenken aan eenzame ouderen in een wijk, dorp, stad, provincie of zelfs nationaal!

De zpp-ers worden in Nederland te kort gedaan terwijl het misschien wel de meest gepassioneerde zorgverleners zijn. Ook voor hun willen wij graag een platform creëren, waarbij ze vanuit zelfstandig ondernemerschap, met liefde het 'zorgvak' kunnen blijven uitoefenen. 

Particulierezorg.nl wil een organisatie zijn waar mensen samen werken vanuit gelijkwaardig- en zelfstandigheid. Er mag geen geld verloren gaan aan dure functionarissen en overbodige diensten. Zodat de zorg, kwalitatief en betaalbaar verleend kan worden aan de zorgklant. Particulierezorg.nl is dé eigenzinnige nieuwkomer binnen de zorg, die op een vernieuwende wijze betaalbare zorg wil verlenen voor iedereen!

Voor meer informatie of zorgaanvraag

Mail of bel ons landelijk servicenummer 06 82 617 004*

*U kunt 24-uur per dag een persoonlijke bericht achterlaten via onze voicemail.