Wat wordt vergoed?

Ook al betaalt u zelf voor de zorg, het kan altijd de moeite waard zijn om te kijken wat er vergoed kan worden.

Hulp bij PGBUw Zorgcoach helpt

De zorg die u zelf of door een onafhankelijke Zorgcoach laat samenstellen kunt u op 3 manieren financieren.
Op het moment dat u bijvoorbeeld een huishoudelijke indicatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft toegewezen gekregen van de gemeente of bent geïndiceerd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Of bij verpleging of verzorging thuis valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) met vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Kunt u bij deze 3 mogelijkheden van vergoeding kiezen tussen Zorg in Natura of een Persoons Gebonden Budget (PGB). U kunt als u dat wilt ook zonder indicatie - of naast uw indicatie - zelf zorg inkopen met of zonder hulp van een Zorgcoach via Particulierezorg.nl en deze zorg betaald u dan volledig of gedeeltelijk zelf.

Voor alle duidelijkheid: ook mensen met een PGB kunnen bij Particulierezorg.nl kiezen uit een compleet pakket aan betaalbare zorg en dienstverlening.

Voor meer informatie over PGB aanvragen en verkrijgen hiervan kunt u klikken op: PGB aanvragen, WMO gemeente, WLZZVW of CIZ.

Zorg in natura werkt niet!

Iets wat wij niet aanbevelen, want u bent dan geheel afhankelijk van dure traditionele zorginstellingen met geen enkele vorm van zeggenschap of inspraak over uw zorgverlener(s). 

Ook bij het consumenten tv-programma Kassa is meerdere malen aandacht gegeven dat zorg in eigen beheer via 'n PGB een veel betere invulling is dan zorg in natura! Om het filmpje van Kassa te bekijken kunt u klikken op: zorgconsumenten nemen heft in eigen handen.

PersoonsGebondenBudget (PGB)

Met een PGB koopt u zelf of via de Zorgcoach uw benodigde zorg en eventuele begeleiding in bij Particulierezorg.nl, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Om in aanmerking te komen voor een PGB, heeft u een indicatie nodig van de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. In deze indicatie staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Om de juiste weg te vinden als u PGB gaat aanvragen en opvolgend wilt invullen met goede Zorgverleners, heeft u veel geduld nodig. Geef uw PGB uit handen aan een Zorgcoach die gemiddeld zorg draagt voor 30 tot 50% meer kwalitatieve zorguren dan via de dure traditionele zorginstellingen (zorg in natura). Verder krijgt u één aanspreekpunt en door uzelf gekozen vast team van Zorgverleners om u heen! 

Zorg zonder een indicatie

U kunt er ook voor kiezen de zorg particulier in te kopen. Naast Gezelligheidshulp voor € 4,50 per uur kent Particulierezorg.nl ook nog andere zorgdiensten zoals Thuishulp voor € 10,00 per uur, Persoonlijke Verzorging vanaf € 15,00 per uur en Verpleging vanaf € 22,50 per uur. Verder zijn er ook lokale diensten beschikbaar van pedicure, een oog- en oorspecialist, een dementie verpleegkundige, 24-uur zorg, etc.etc. tot een kapster aan huis toe.

Voor meer informatie of zorgaanvraag

Mail of bel ons landelijk servicenummer 06 82 617 004*

*U kunt 24-uur per dag een persoonlijke bericht achterlaten via onze voicemail.